LA VISIÓ DE L’ESCOLA DE TENNIS

  • Que sigui una Escola de Referència, i així sigui coneguda i reconeguda en el món del tennis Català.
  • Que els alumnes assoleixin un bon nivell tennístic i una formació humana i de valors reconeguts allà on vagin.
  • Que sigui un atractiu per molts nens, tennistes i pares de ser formats a l’Escola del Tennis Torelló.
  • Que sigui una Escola oberta a tothom (socis, no socis, del poble o fora del poble) i que desenvolupi una funció social per les persones joves amants de l’esport del tennis.

Si tens algun dubte