LA MISSIÓ DE L’ESCOLA DE TENNIS

  • Es fonamenta en la formació dels alumnes en l’àmbit del tennis, creant oportunitats per l’esport i per la vida. Els alumnes es formaran i creixeran en un ambient sa, d’amistat i companyonia.
  • Els entrenadors, amb els seus mètodes d’entrenament, seran un referent en la formació pels alumnes i els pares. Desenvoluparan tècniques per dotar als alumnes amb un estil de joc i de conducta propi de l’escola.
  • Tot el que aprenguin els alumnes a l’escola els ha de poder servir en el seu desenvolupament com a persones,
  • L’Escola tindrà un codi ètic de normes de conducta, que tothom haurà de conèixer i respectar.

Si tens algun dubte