Nivells Tennis

 • INICIACIÓ
  • Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00
  • Màxim 8 alumnes per pista
 • PERFECCIONAMENT
  • Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00
  • Físic de 19:00 a 19:30 (Opcional)
  • Màxim 6 alumnes per pista
 • COMPETICIÓ
  • De dilluns a divendres
  • Opció 1: 16:00 h a 19:00 h
  • Opció 2: 17:15 a 20:15
  • Proposta de migdies
  • Inclou seguiment en la competició
  • Màxim 4 alumnes per pista
 • COMPTEICIÓ +
  • De dilluns a divendres
  • Opció 1: 16:00 h a 19:00 h
  • Opció 2: 17:15 a 20:15
  • Proposta de migdies
  • Inclou seguiment en la competició

Nivells Padel

 • INICIACIÓ
  • Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00
  • Màxim 6 alumnes per pista
 • INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT
  • Dimarts i dijous de 17:30 A 19:00
  • Físic de 19:00 a 19:30 (opcional)
  • Màxim 4 alumnes per pista
 • COMPETICIÓ
  • Dilluns, dimecres i divendres
  • Opció 1: 16:00 a 18:00
  • Opció 2: 17:30 a 19:30
  • Màxim 3/4 alumnes per pista
  • Preparació física
  • Inclou seguiment en la competició

Si tens algun dubte