TALLER PER ENTRENADORS

El Coaching es una manera d’enfocar el creixement personal, tenir alternatives i de trobar les millors solucions al que ens preocupa.

Ajuda a aprendre i descobrir el potencial que cada un te en si mateix i a treure’n el millor.

En cap cas es tracta d’adoctrinar ni per descomptat donar solucions màgiques a qualsevol tipus de problema o preocupació.

Els tallers estarien enfocats a que els monitors i els alumnes de l’escola de tennis, tinguin un mínim d’informació del funcionament de la ment i les emocions q e descobreixin diferents tècniques d’informació del funcionament de la ment i les emocions; que descobreixin diferents tècniques que els poden ajudar a superar amb èxit les diverses situacions com a monitors i com a tennistes i en la seva bona evolució com a persones.

Es tracta, en definitiva, de disposar de recursos que ens ajudin a:

  • Conèixer, acceptar i gestionar millor les emocions
  • Coneixement Coneixement i creixement personal i creixement personal
  • Superar les pors
  • Millora de l’autoestima
  • Analitzar i prendre les decisions que més et convenen
  • Comunicar-te millor amb tu mateix
  • Comunicar-te millor amb els demés millor amb els demés
  • Capacitat de superació de situacions difícils
  • Evitar o superar situacions d’estrès.
TALLER INICIAL
Els objectius d’aquest taller inicial són

-Donar a conèixer als entrenadors el nou projecte d’Escola de Tennis i compartir la VISIÓ i la MISSIÓ que la Junta del Club ha definit per l’Escola.
-Importància del nou ROL de l’entrenador per fer possible aquest projecte.
REPTES
-Participar Participar en la confecció del codi ètic en la confecció del codi ètic.
Il·lusionar i motivar per assolir el compromís

TALLER D'APRENENTATGE
L’objectiu d’aquest taller es que els entrenadors coneguin les fases de l’aprenentatge, la intervenció de la ment conscient i la ment inconscient les diferents tècniques de i la ment inconscient, les diferents tècniques de millora i els moments en que es produeixen situacions crítiques, per tal d’ajudar als alumnes
TALLER DE COMUNICACIÓ
L’objectiu d’aquest taller és que els alumnes coneguin i utilitzin tots els recursos de la comunicació que els permeti defensar els propis interessos, des del respecte als de l’altre, i establir bones relacions.
TALLER GESTIÓ STRESS
L’objectiu d’aquest taller es que cada alumne pugui detectar les seves pors i preocupacions, i que disposi d’eines per poder conèixer, prevenir i/o gestionar l’estrès negatiu, per tal de millorar el rendiment esportiu i les relacions personals.
TALLER PODER MENTAL / PENSAMENT POSITIU
L’Objectiu d’aquest taller es que cada alumne conegui els mecanismes de la ment i els pugui utilitzar en benefici propi.
PREPARACIÓ PSICOLÒGICA DELS PARTITS
L’Objectiu d’aquest taller és el de que els alumnes puguin aprendre diferents tècniques per preparar psicològicament els partits.

Que disposin de mecanismes per mantenir una tensió, concentració i resistència mental durant els partits (ancoratges).

I eines per poder analitzar després del partit què els hi ha passat (a nivell emocional, tècnic, físic), i en puguin treure conclusions profitoses amb el seu Coach.