CODI ÈTIC

Dona resposta a la VISIÓ i MISSIÓ que la junta directiva ha aprovat per a l’escola de tennis: que sigui “ escola de referència”, amb “ formació humana i de valors”

L’Escola de Tennis del Club Tennis Torelló té com a finalitat la formació esportiva dels seus alumnes, mitjançant la qual contribueix al seu desenvolupament integral com a persones, fomentant valors i actituds orientats a la responsabilitat, la solidaritat i la convivència en societat.

És per això que el club es compromet a transmetre i fomentar els següents valors esportius.

 • El respecte per a tots els que fan possible la pràctica esportiva: els jugadors, entrenadors, rivals, àrbitres, afició, famílies, empleats, col·laboradors i directiva del club.
 • L’esforç personal i el treball en equip. El joc net i l’acceptació de les normes que regeixen la pràctica esportiva.

  Per a això, el club treballarà per:

  • Donar a conèixer el codi ètic entre els seus esportistes, entrenadors, socis, col·laboradors, personal i entorn soci-esportiu.
  • Donar-li l’atenció i dedicació necessària al seu programa formatiu a l’educació en valors, per promoure entre els esportistes una actitud i comportament ètics.
  • Disposar les mesures necessàries per possibilitar i fomentar l’actuació ètica entre tots els seus membres, i actuar de forma eficaç, amb rigor i sense excepció, davant casos que transgredeixin seriosament el codi ètic.
  • Promoure els valors ètics en l’esport, en tots els seus àmbits de servei i a través d’accions conjuntes amb altres clubs o entitats socials.

  CODI ÈTIC DELS ESPORTISTES

  Elaborat pels alumnes de l’escola que es comprometen al seu compliment
  • Tractar amb respecte l’entrenador
  • Puntualitat
  • Tractar amb respecte i consideració als companys i als rivals
  • Vocabulari correcte
  • Esforç en l’entrenament i sempre amb esperit positiu
  • Esperit competitiu i lluitar fins al final dels partits per guanyar amb respecte per les normes. Reconèixer les bones jugades de l’oponent i sent sempre respectuós amb ell.
  • En partits sense àrbitre , defensar els propis drets des de l’empatia i respecte pel contrari , amb assertivitat.
  • Acceptar el resultat , sigui el que sigui , i felicitar al contrari.
  • Animar als companys
  • Respectar les normes del club, el material i les instal·lacions.
  • Gaudir del tennis, i en el cas de perdre, acceptar la derrota com a forma d’aprenentatge.
  • Compromís Compromís de preparar els partits física i psicològicament i fer un anàlisi post partit en positiu de preparar els partits física i psicològicament, i fer un anàlisi post partit en positiu
  • Bona comunicació amb els entrenadors i preparadors físics

  CODI ÈTIC DELS ENTRENADORS

  Elaborat pels entrenadors de l’escola que es comprometen al seu compliment
  • Fomentar la formació integral del jugador. Concedir importància tant a les competències tècniques, com a les socials i ètiques.
  • Donar la mateixa importància a la formació que al rendiment esportiu.
  • Incentivar Incentivar i corregir als jugadors a través d i corregir als jugadors a través d una ‘una comunicació constructiva i respectuosa.
  • Observa el protocol de conducta en totes les trobades esportives.
  • Fomentar el diàleg amb els jugadors per compartir els objectius formatius i que els pares estiguin informats.
  • Potenciar i prioritzar els valors de l’esport en els alumnes.
  • Màxim respecte a les persones ( alumnes, monitors, pares, . . . ) independentment de l’edat, gènere, condició social, cultura.
  • Responsabilitat per desenvolupar el rol d’entrenador-formador amb la dedicació requerida.
  • Compromís de treballar en equip, intercanviant experiències per assolir els objectius individuals i de grup que ens proposem.
  • Transparència en el treball del dia/dia . Que tothom tingui clar els objectius.
  • Innovació i evolució constants com a professionals

  CODI ÈTIC DELS PARES

  • Facilita en la mesura que sigui possible la pràctica esportiva del teu fill, sense obligar-lo o pressionar-lo per aconseguir un major rendiment. L’esport és un dret, no una obligació i, com a tal, l’ha de triar lliurement la persona. Ajuda’l a gaudir de l’esport.
  • Reforça la importància dels valors en l’esport (respecte, esforç i treball en equip, compliment de les regles) i el respecte al codi ètic, com a part fonamental de la formació integral de l’esportista.
  • Col·labora amb la labor dels entrenadors del teu fill. No tendeixis a substituir-lo; acudeix al coordinador per abordar qualsevol assumpte relacionat amb la situació del teu fill, respectant, els procediments establerts pel club.
  • Fomenta la companyonia en l’equip, entre els jugadors i les famílies.
  • Anima amb respecte i esportivitat sense emetre crítiques despectives al contrari o al àrbitre o amb respecte i esportivitat, sense emetre crítiques despectives al contrari o al àrbitre o al propi fill. Aplaudeix també les bones jugades del contrari. Celebra i gaudeix de les bones jugades i bons punts del teu fill sense humiliar o menysprear al contrari.

  CODI ÈTIC DE L’EQUIP DIRECTIU

  • Oferir al cos tècnic els recursos i formació necessària per incorporar en el seu treball totes les mesures i valors que comporta la implantació d’aquest codi ètic.
  • Mostrar i difondre públicament el compromís del club per l’educació en valors, fent partícips a totes les persones relacionades amb aquest.
  • Promoure activitats extraordinàries en les quals es difongui, potenciï i promocioni el present codi ètic, o algun aspecte que guardi relació amb el mateix.
  • Implementar, potenciar i vetllar pel compliment d’un sistema de control intern de qualitat, que inclogui totes les accions i pautes d’actuació que es recullen en el Codi Ètic del club.

  Si tens algun dubte