La junta és l’òrgan de govern que dirigeix el Club Tennis Torelló. La junta la voten els socis en assemblea. Anteriorment es renovava cada 4 anys, però des de l’any 2010 es renova cada 6 anys segons la legislació vigent. Per adaptació aquesta legislació, també es van renovar els estatuts.

Si tens algun dubte