La missió de l'escola de Tennis

- Es fonamenta en la formació dels alumnes en l'àmbit del tennis, creant oportunitats per l’esport i per la vida. Els alumnes es formaran i creixeran en un ambient sa, d’amistat i companyonia.

- Els entrenadors, amb els seus mètodes d’entrenament, seran un referent en la formació per els alumnes i els pares. Desenvoluparan tècniques per dotar als alumnes amb un estil de joc i de conducta propi de l’escola

- Tot el que aprenguin els alumnes a l’escola els ha de poder servir en el seu

desenvolupament com a persones,

adquirint els valors com l’esforç, dedicació, perseverança, honestedat, respecte, ambició, competitivitat, humilitat, assertivitat , integritat, treball en equip, ...

- L’Escola tindrà un codi ètic de normes de conducta, que tothom haurà de conèixer i respectar.







Club Tennis Torelló - Mas Can Xisquet - Apartat de coreus 115 - 08570 - Torelló (BCN) - 938591855 - 609750406
Web optimitzada per Firefox | Web creada per: SG Multimèdia 2011